VOF De Keizerskroon

Veredeling van Fritillaria's


Veredeling van keizerskronen

Huidige sortiment

De keizerskronencultivars die worden geteeld zijn al eeuwen oud, de gemiddelde leeftijd bedraagt meer dan 300 jaar. De oudst geteelde cultivars dateren van begin 1600. Dit geeft wel aan dat deze cultivars over een zekere kwaliteit beschikken. Daarnaast moet het goed mogelijk zijn om nieuwe cultivars te maken met betere eigenschappen.

Veredeling

Door ons zijn de eerste kruisingen tussen bestaande keizerskronen cultivars gemaakt in 1979. Rond 1988 kregen we de beschikking over een aantal verwante botanische soorten en hierdoor heeft de veredeling een enorme impuls gekregen. Deze aan de keizerskroon verwante botanische soorten beschikken over eigenschappen zoals Fusarium (Nederlandse naam: Zuur) resistentie, reukloosheid en groeikracht, die bij de keizerskroon zelf ontbreken.
De veredeling is gericht op de ontwikkeling van typen die geschikt zijn voor de snijbloementeelt en voor tuinbeplanting. Voor de snijbloemenproductie is het belangrijk dat de nieuwe rassen vroeg in het voorjaar in de kas goed te broeien zijn. Bij het opstellen van de kruisingsprogramma's is ook op de eigenschap stank gelet, de planten mogen niet te veel onaangenaam geuren.

Resultaat

Dit heeft in 2004 geresulteerd in de introductie van onze eerste nieuwe keizerskroon: Garland Star (PBR). Garland Star (PBR) is een oranjerode cultivar die vooral uitblinkt in zijn stevigheid en bloeirijkheid (veel bloemen bij een kleine bolmaat). Voor de teler is interessant dat de bollen goed groeien en dat Garland Star (PBR) zich goed laat vermeerderen. Deze nieuwe cultivar wordt inmiddels door een tiental telers geteeld. Garland Star (PBR) is sinds 2005 kwekersrechtelijk beschermd. In 2011 is Orange Beauty (PBR) kwekersrechtelijk beschermd. Orange Beauty (PBR) heeft oranjerode bloemen en zowel een aanwinst voor de tuinbeplanting, maar ook zeer geschikt voor de broeierij. Omdat één van de ouders reukloos is, heeft Orange Beauty (PBR) ook een minder sterke geur en heeft als snijbloem een grotere gebruikswaarde.